Sieci apteczne TOP10 w woj.małopolskim pod względem ilości aptek

Czym jest

Centralna Baza Aptek?

Zapotrzebowanie na środki farmaceutyczne oraz wyroby medyczne w Polsce jest ogromne, jednak sukces przemysłu farmaceutycznego warunkowany jest w znacznym stopniu sprawnym działaniem łańcucha dystrybucji leków.

W chwili obecnej w Polsce aktywnych jest ok 15 000 aptek z ponad 23 000 zarejestrowanych punktów. Niemal każdego dnia dane dotyczące działających podmiotów ulegają zmianie – otwierane są nowe apteki w kolejnych lokalizacjach, punkty są zamykane lub ich działalność jest czasowo zawieszana. Dodatkowo na różnych etapach dystrybucji – w systemach producenta, hurtowniach czy dla potrzeb zamówień – poszczególne punkty sprzedaży mogą być różnie opisywane (poprzez dane adresowe, unikalny identyfikator czy skrót przyjęty np. w danej sieci aptek). Działanie łańcucha sprzedaży jest więc w dużej mierze zależne od posiadania odpowiednich narzędzi, dzięki którym można szybko i dokładnie zidentyfikować poszczególne apteki – i to właśnie podstawowa funkcja Centralnej Bazy Aptek.

Centralna Baza Aptek stanowi kompendium wiedzy na temat aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych oraz punktów aptecznych, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce. Baza aktualizowana jest codziennie według krajowego Rejestru Aptek oraz uzupełniana zgodnie z potrzebami Klienta. Dodatkowo uwzględnia również działające w Polsce apteki internetowe, drogerie, magazyny apteczne oraz magazyny hurtowe.

Co nas wyróżnia

  • Atrybuty podstawowe tożsame są z krajowym Rejestrem Aptek – należą do nich m.in. GIF Id[1], nazwa apteki, dokładne dane adresowe, informacje dotyczące zezwolenia na prowadzenie działalności, dane dotyczące właściciela, identyfikatory jednostek terytorialnych
  • Bardzo ważna jest możliwość filtrowania punków sprzedażowych po ich rodzaju (np. apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, drogerie) oraz sprawdzenia statusu danej apteki (np. aktywna, nieaktywna, czasowo nieczynna)
  • Ogromnym atutem jest fakt, że Centralna Baza Danych daje możliwość dodania dowolnych atrybutów – mogą nimi być identyfikatory charakteryzujące aptekę w poszczególnych systemach (np. Kamsoft ID[2], Farmaprom ID[3], identyfikatory używane w różnych hurtowniach) czy pola pozwalające przypisać apteki do konkretnych grup (np. sieci aptek, grup sprzedażowych czy cegieł IQVIA).

Centralna Baza Danych, poza codzienną aktualizacją atrybutów według rejestru krajowego, pozwala na import dowolnych atrybutów. Dodatkowo to Klient decyduje jakie atrybuty są dla niego istotne i które powinny być wyświetlane. W ten sposób można otrzymać przejrzysty obraz potrzebnych informacji np.:

[1] Gif ID – identyfikator punktu aptecznego nadanego w Krajowym Rejestrze Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych i Punktów Aptecznych

[2] Kamsoft ID – identyfikator apteki nadany przez firmę Kamsoft, oferującą m.in. programy apteczne

[3] Farmaprom ID – identyfikator apteki nadany przez firmę FarmaProm

Interesuje Cię dostęp do największej bazy aptek w Polsce?